Hoạt động xây dựng

HT Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Với định hướng chiến lược trong lĩnh vực này là tập trung vào các công trình dịch vụ công cộng phục vụ khu dân cư, đô thị với mong muốn mang lại tiện ích cao nhất cho dân cư tại khu đô thị mới. Lực lượng cán bộ công nhân viên của Công ty là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thi công các công trình có giá trị lớn trong nước và quốc tế.