HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Giới Thiệu Chung

Được thành lập vào năm 2011 nhằm giải đáp những thách thức lớn của giai đoạn phát triển kinh tế, HT Vietnam tự hào cùng với các nhà sản xuất và dịch vụ trong cả nước mang đến các sản phẩm chuẩn mực quốc tế. Cùng hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, chiến lược phát triển của chúng tôi tập trung vào lĩnh vực đầu tư, xây dựng, dịch vụ và thương mại quốc tế.
Xem thêm

Quick Contact

ĐT:       (84-4) 6297 7947
Fax:      (84-4) 6265 2669
Hotline: 0977 47 28 20
Email: info@htvietnam.biz