HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Hoạt động nhập khẩu (IMP)


Hoạt động nhập khẩu

Hoạt động nhập khẩu (IMP) - Máy đóng gói hút chân không tự động

High Speed Thermo-Vacuum Packing Machine 

 

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5: Bosch 101

Video 6: Bosch 102

Video 7: Bosch 201

Video 8: QDFFBZ

Video 9: SAI SOAP

Video 10: BAFU

Video 11: PENGLAI CHINA

Video 13: PENGLAI CHINA 2

Video 14: 400 Qixin

Video 15: 750D Qixin

Video 16: Shanghai Qindian QD-450W

Video 16: Shanghai Qindian QD-100

Video 16: Shanghai Qindian QD-450W

Video 16: Shanghai Qindian QD-450W

Video 16: Shanghai Qindian QD-450W

Video 16: Shanghai Qindian QD-450W

Home        Back to Industrial Machineries        Automatic Riveting Machines       Export Products       Contact

Categories