HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Hoạt động xuất khẩu (EXP)


Hoạt động xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu (EXP) - Dao Tet 2018

 ĐÀO TẾT 2018

Sơ bộ vắn tắt

Thời tiết năm nay tuy có những biến đổi nhất định nhưng nhờ nỗ lực chăm bón không ngưng nghỉ của nhà vườn nên cuối cùng cũng mang lại kết quả bằng những hình ảnh chụp ngày 29/1/2018 (13 tháng chạp âm) dưới đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 1: Cây tán thông

Video 2: Cây tán thông

Video 3: Cây cỡ trung (hàng đi Nam)

Video 4: Cây cỡ trung (hàng đi Nam)

Video 5: Cây dáng tròn

Thanks & Happy New Year!

 

Categories