HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Hoạt động xuất khẩu (EXP)


Hoạt động xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu (EXP) - Chevy - GMC

 Chevy/GMC Leaf Springs

Compact Van

·         Astro, Safari Van

Compact Pickup

·         S10

·         S15

·         Colorado, GMC Canyon

Compact SUV

·         S10 Blazer

·         S15 Jimmy

·         Oldsmobile Bravada

Full Size Pickup

·         1947-1966 Truck - 1/2 Ton, 3/4 Ton, 1 Ton

·         1967-1972 Truck - 1/2 Ton, 3/4 Ton, 1 Ton

·         1973-1991 2wd Truck - 1/2 Ton, 3/4 Ton, 1 Ton

·         1973-1991 4wd Truck - 1/2 Ton, 3/4 Ton, 1 Ton

·         1988-2000 Truck - 1/2 Ton, 3/4 Ton, 1 Ton

·         C3500HD

·         1999-2013 Silverado, Sierra

Full Size SUV

·         Blazer

·         Escalade

·         Jimmy

·         Suburban

·         Tahoe

·         Yukon

·         Yukon Denali

Full Size Van

·         G Series

·         G Series Savanna / Express

Commercial and Motorhome

·         P10 / P1500

·         P20 / P2500

·         P30 / P3500

·         P3500HD

 Nhíp ô tô trang 1                          Nhíp ô tô trang 2

Categories