HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Hoạt động xuất khẩu (EXP)


Hoạt động xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu (EXP) - HT Agro-Native Produces

Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, các sản phẩm nông, lâm nghiệp Việt Nam rất đa dạng, phong phú như gạo, cà phê, cao su, chè, hạt tiêu, hạt điều ... Tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nghề cá) đạt 2.67% trong năm 2013 (tương đương mức 2.68% năm 2012), đóng góp 2.95% tăng trưởng về giá trị tương đương 801.2 ngàn tỷ đồng (Theo số liệu Tổng cục Thống kê). Việc cải thiện môi trường được sự quan tâm sâu sắc của các ngành các cấp nhằm đạt tới sự phát triển bền vững.

HT Coconut Charcoal Briquettes

HT Coconut Fiber Coir

Categories