HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Hoạt động xuất khẩu (EXP)


Hoạt động xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu (EXP) - HT Electro-mechanics

 Đất nước đang chuyển mình trong chiến lược hiện đại hóa, nhu cầu sử dụng các loại động cơ điện mới và mạnh mẽ đang tăng lên. HT Vietnam đem lại sự tin tưởng cho khách hàng bằng những sản phẩm công nghiệp và dân dụng đáng tin cậy và có chi phí thấp nhất.

Categories