HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.


Nguyên vật liệu công nghiệp


Nguyên vật liệu công nghiệp

Nguyên vật liệu công nghiệp

HT Vietnam cung cấp các loại nguyên vật liệu công nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh từ các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới.

 

Nhựa hạt nguyên sinh

 

Nhựa hạt tái chế

 

Màng co POF; màng chít PE, PVC; màng ghép BOPP

 

Sợi PE/PP các loại

 

Các loại vải dệt PE/PP

 

Các loại vải không dệt PE/PP

 

Các loại vải gai, bố, vải cao su chống thấm

 

Các loại nguyên vật liệu khác

 

Home               Export Products             Industrial Machineries              Contact

 

Categories