HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Thương mại quốc tế


Hoạt động xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu

Gắn kết với các doanh nghiệp trong Cục kinh tế, Bộ quốc phòng, chúng tôi hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm và nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu. Do việc nghiên cứu và phát triển thị trường được tiến hành một cách chuyên nghiệp, HT Vietnam đã đáp ứng được sự tin tưởng của khách hàng với các sản phẩm có phẩm cấp chất lượng tốt. 

 SP cơ khí chính xác

 SP cơ điện

 Cao su & nhựa

 Vật liệu xây dựng

 Nguyên liệu công nghiệp

 Khoáng sản

 Nông thổ sản

    Dệt may

 
 

Categories