HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Thương mại quốc tế


Hoạt động nhập khẩu

Hoạt động nhập khẩu

HT Vietnam nhập khẩu, phân phối máy móc, trang thiết bị công nghiệp và phụ tùng, phụ kiện từ các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới cả cũ và mới 

 Máy móc & trang thiết bị CN

 Nguyên vật liệu CN

 Phương tiện cơ giới

 

Categories