HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

News


Vietnam Exports Q1

01/04/2015

Vietnam Exports Q1

 Sơ bộ xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam quý I năm 2015

Theo số liệu thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng ba năm nay ước tính đạt 12,7 tỷ USD, tăng 33,5% so với tháng trước.

Tính chung quý I năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 35,7 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,6 tỷ USD, giảm 5,1% (Cùng kỳ năm trước tăng 5%); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 25,1 tỷ USD, tăng 12,9% và chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, cao hơn tỷ trọng 66,7% của cùng kỳ năm 2014. Tính riêng 2 tháng đầu năm 2015, trong số 21 nhóm hàng (chiếm 68% tổng kim ngạch xuất khẩu), có 8 mặt hàng tỷ trọng khu vực FDI chiếm trên 90% hoặc 100% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I đạt 37 tỷ USD, tăng 10,9%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch quý I tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 6,7 tỷ USD, tăng 21,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,6 tỷ USD, tăng 65,4%; giày dép đạt 2,5 tỷ USD, tăng 19,5%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đạt 1,8 tỷ USD, tăng 16,7%; túi xách, vali, mũ, ô dù đạt 677 triệu USD, tăng 19,9%; Một số mặt hàng có kim ngạch giảm: Thủy sản đạt 1,3 tỷ USD, giảm 19,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,2 tỷ USD, giảm 29,5%; dầu thô đạt 1,1 tỷ USD, giảm 31,2%; cà phê đạt 744 triệu USD, giảm 36,4%; gạo đạt 454 triệu USD, giảm 29,9%; sắt thép đạt 409 triệu USD, giảm 17,2%.

Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 16,4 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 46% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 2,5 điểm phần trăm so với tỷ trọng cùng kỳ năm 2014), trong đó mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 6,7 tỷ USD, tăng 21,9%. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 14,2 tỷ USD, tăng 8,9% và chiếm 39,7% (tăng 0,7 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 3,8 tỷ USD, giảm 10,6% và chiếm 10,7% (giảm 2 điểm phần trăm). Hàng thủy sản đạt 1,3 tỷ USD, giảm 19,8% và chiếm 3,6% (giảm 1,2 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, EU là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 6,92 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2014. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường EU tăng: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 15,8%; giày dép tăng 15,9%; hàng dệt may tăng 7,5%; điện tử máy tính và linh kiện tăng 73,3%. Tiếp đến là thị trường Mỹ với 6,9 tỷ USD, tăng 12,5%. Hàn Quốc đạt 1,7 tỷ USD, tăng 12,1%. ASEAN đạt 4,5 tỷ USD, giảm 1,4%. Trung Quốc đạt 3,5 tỷ USD, giảm 6,2%.Nhật Bản đạt 3,3 tỷ USD, giảm 10,9%.

Tổng cục Thống kê

(01/04/2015)

Nguồn: Vietnamexport.com

 
 

Other News