HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Giá Trị Cốt Lõi

Giá Trị Cốt Lõi
Công ty HT Việt Nam xác định các giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của từng thành viên trong tổ chức của mình như sau:

• Tôn trọng con người & đánh giá cao con người

- Ban lãnh đạo công ty cam kết tạo ra môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, luôn tin tưởng và tạo mọi điều kiện, phương tiện, môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ, nhân viên được cống hiến, phát triển năng lực cá nhân;
- Khuyến khích cán bộ, nhân viên đóng góp ý kiến về công việc và bày tỏ những vấn đề cá nhân;
- Đảm bảo công bằng trong đánh giá thành tích cá nhân dựa trên kết quả công việc và quan sát thực tế;

• Trách nhiệm và tinh thần làm chủ

- Đề cao trách nhiệm cá nhân, không lẩn tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong mọi hoạt động;
- Làm việc vì sự phát triển chung của HT, không vì lợi ích riêng của bản thân, hoặc của một nhóm người;
- Làm việc với khách hàng trên cơ sở bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, đảm bảo hài hòa lợi ích của khách hàng và lợi ích của HT;
- Khi xuất hiện mâu thuẫn về lợi ích đối tác, cần nhanh chóng tìm hướng giải quyết và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo, người quản lý;
- Tác phong lịch sự, chuyên nghiệp, trung thực, năng động và sáng tạo;
- Hòa đồng, tôn trọng, hợp tác và chia sẻ với đồng nghiệp;
- Luôn tự hoàn thiện kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp;
- Thượng tôn pháp luật, chấp hành đúng quy chế, quy trình nghiệp vụ và nội quy công ty;
- Cán bộ/nhân viên không tự ý cung cấp thông tin gây ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động của HT. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin, cán bộ/nhân viên phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, quyết định;
- Không được sử dụng các thông tin bí mật của HT, của khách hàng, đối tác mà HT có quan hệ cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc những lợi ích khác;
- Nghiêm cấm trao đổi bí quyết, quy trình làm việc ra bên ngoài;
- Chỉ sử dụng tài sản của HT phục vụ cho công việc chung; nghiêm cấm tự ý chiếm hữu tài sản của HT, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả;
- Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản chung; trường hợp phát hiện có những dấu hiệu không an toàn tài sản, cần thông báo kịp thời cho cấp có thẩm quyền để xử lý.

• Tôn vinh thành công & học hỏi từ thất bại

- Tôn vinh những thành công của cá nhân và đúc rút bài học kinh nghiệm từ những thành công đó;
- Thẳng thắn thừa nhận và sửa chữa những thất bại, sai lầm của cá nhân, đồng thời rút kinh nghiệm từ những thất bại và sai lầm đó để tự hoàn thiện bản thân.

• Tinh thần sáng tạo & đổi mới

- HT khuyến khích cán bộ/nhân viên luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công việc thường nhật và đổi mới, sáng tạo từ những công việc nhỏ nhất;
- Các sáng kiến của nhân viên được lãnh đạo công ty ghi nhận và cộng điểm vào chỉ số đánh giá công việc KPI hàng tháng.

• Cam kết & bắt đầu công việc với suy nghĩ thành công

- Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của công ty cũng phải cam kết;
- Không lẩn tránh, từ chối công việc được giao;
- Không hình thành suy nghĩ, phát ngôn tiêu cực, lan truyền không khí tiêu cực trong công ty;
- Luôn suy nghĩ tích cực về mọi hoạt động của công ty và tác động tích cực để mọi người cùng tham gia;
- Hình thành thói quen suy nghĩ về kết quả tốt đẹp cho mỗi công việc được giao;
- Luôn có hoài bão, đảm nhiệm, đương đầu với những công việc khó khăn, thử thách.

What we often

 • 1

  Giới Thiệu Chung

  29/09/2014
  Được thành lập vào năm 2011 nhằm giải đáp những thách thức lớn của giai...
 • 2

  Tư Tưởng Cốt Lõi

  29/09/2014
  Công ty HT Việt Nam được thành lập dựa trên nền tảng tư tưởng hoạt động...
 • 3

  Mục Tiêu

  29/09/2014
  Tới năm 2016, HT sẽ trở thành công ty có uy tín trong lĩnh vực thương mại,...
 • 4

  Định Hướng Chiến Lược

  29/09/2014
  Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và triển vọng các lĩnh vực hoạt động của HT...
 • 5

  Giá Trị Cốt Lõi

  29/09/2014
  Công ty HT Việt Nam xác định các giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi...
 • 6

  Logo & Slogan

  29/09/2014
  HT Vietnam