HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Định Hướng Chiến Lược

Định Hướng Chiến Lược
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và triển vọng các lĩnh vực hoạt động của HT Việt Nam, Hội đồng Quản trị đề ra những định hướng chiến lược cho công ty như sau:

• Đoàn kết, hợp tác để phát huy sức mạnh tập thể và nâng cao năng suất hoạt động của từng thành viên;

• Duy trì sự tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng;

• Xây dựng văn hoá doanh nghiệp dựa trên kỷ luật quân đội, tôn trọng văn hóa ứng xử Á Đông. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh, lấy năng suất và chất lượng công việc làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động;

• Áp dụng công nghệ mới, khuyến khích sáng tạo và đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh;

• Mở rộng, tăng cường hợp tác đối với các đối tác trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.

What we often

 • 1

  Giới Thiệu Chung

  29/09/2014
  Được thành lập vào năm 2011 nhằm giải đáp những thách thức lớn của giai...
 • 2

  Tư Tưởng Cốt Lõi

  29/09/2014
  Công ty HT Việt Nam được thành lập dựa trên nền tảng tư tưởng hoạt động...
 • 3

  Mục Tiêu

  29/09/2014
  Tới năm 2016, HT sẽ trở thành công ty có uy tín trong lĩnh vực thương mại,...
 • 4

  Định Hướng Chiến Lược

  29/09/2014
  Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và triển vọng các lĩnh vực hoạt động của HT...
 • 5

  Giá Trị Cốt Lõi

  29/09/2014
  Công ty HT Việt Nam xác định các giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi...
 • 6

  Logo & Slogan

  29/09/2014
  HT Vietnam