HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Mục Tiêu

Mục Tiêu
Tới năm 2016, HT sẽ trở thành công ty có uy tín trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu. Tới năm 2020 sẽ trở thành công ty có thương hiệu tầm cỡ Quốc gia. Cam kết bảo vệ uy tín thương hiêu và kinh doanh dài hạn trên cơ sở tôn trọng Luật pháp, chuẩn mực đạo đức xã hội.

Tới năm 2016, HT sẽ trở thành công ty có uy tín trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu. Tới năm 2020 sẽ trở thành công ty có thương hiệu tầm cỡ Quốc gia. Cam kết bảo vệ uy tín thương hiêu và kinh doanh dài hạn trên cơ sở tôn trọng Luật pháp, chuẩn mực đạo đức xã hội.

• Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội;

• Cố gắng đảm bảo những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và các đối tác;

• Tăng trưởng, phát triển ổn định và bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường;

• Luôn cung ứng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao, ổn định, uy tín theo tiêu chuẩn quy định;

• Mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, phát triển kinh doanh tới thị trường khu vực và quốc tế.

What we often

 • 1

  Giới Thiệu Chung

  17/05/2013
  Được thành lập vào năm 2011 nhằm giải đáp những thách thức lớn của giai...
 • 2

  Tư Tưởng Cốt Lõi

  17/05/2013
  Công ty HT Việt Nam được thành lập dựa trên nền tảng tư tưởng hoạt động...
 • 3

  Mục Tiêu

  17/05/2013
  Tới năm 2016, HT sẽ trở thành công ty có uy tín trong lĩnh vực thương mại,...
 • 4

  Định Hướng Chiến Lược

  17/05/2013
  Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và triển vọng các lĩnh vực hoạt động của HT...
 • 5

  Giá Trị Cốt Lõi

  17/05/2013
  Công ty HT Việt Nam xác định các giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi...
 • 6

  Logo & Slogan

  17/05/2013
  HT Vietnam