HT VIETNAM INVESTMENT & DEVELOPMENT JSC.

Tư Tưởng Cốt Lõi

Tư Tưởng Cốt Lõi
Công ty HT Việt Nam được thành lập dựa trên nền tảng tư tưởng hoạt động không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận, không đặt lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, mà coi việc mang lại giá trị đích thực cho khách hàng, cho cán bộ công nhân viên, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội:

• HT Việt Nam phấn đấu không ngừng để trở thành một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tinh thần.

• Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ tốt;

• Tạo cho cán bộ nhân viên môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cá nhân và mức thu nhập cao;

• Đem lại mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình cho các cổ đông;

• Thực hiện trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

What we often

 • 1

  Giới Thiệu Chung

  14/05/2013
  Được thành lập vào năm 2011 nhằm giải đáp những thách thức lớn của giai...
 • 2

  Tư Tưởng Cốt Lõi

  14/05/2013
  Công ty HT Việt Nam được thành lập dựa trên nền tảng tư tưởng hoạt động...
 • 3

  Mục Tiêu

  14/05/2013
  Tới năm 2016, HT sẽ trở thành công ty có uy tín trong lĩnh vực thương mại,...
 • 4

  Định Hướng Chiến Lược

  14/05/2013
  Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và triển vọng các lĩnh vực hoạt động của HT...
 • 5

  Giá Trị Cốt Lõi

  14/05/2013
  Công ty HT Việt Nam xác định các giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi...
 • 6

  Logo & Slogan

  14/05/2013
  HT Vietnam